تبلیغات
دنیاى بارون - هوای بارانی آن کوچه (قسمت چهارم)
انگار
بخدا من از آسمون گله دارم ، که چرا بارون رو ندیدم ، تو چرا از کاخ جنونم فرار کردی که من عشق رو ندیدم ، تو همون حس عجیبی توی قلبم ، تو همون...
خوش حال باش
خوش حال باش تو انتخاب شدی که عاشقت باشم ، تو انتخاب شدی که زندگیم رو بسوزونم ، آخه بی احساس یعنی من...
آرزوهایی که آرزو شد
کاش یه روزی و یه جایی رو برای عشق خالی گذاشت ، همون جایی و روزی که از تمام هست و نیست زمین خسته باشی. یعنی میشه یروزی وقتی خسته شدم تو...
تاب میخوردی
بارون میبارید و ابر های خاکستری آسمون رو گرفته بودند اما باریکه ی نوری از خورشید از ابرها گذشته بود و تو روی تابی که به درخت کهن سالی آویزون بود نشسته بودی و تاب میخوروی ...
گریه هایم آغوش می خواهد
واژه ای پر از درد به نام عشق ، عشقی پر از کابوس و بی انتها ، گریه هایم آغوش میخواهند ، فراموش کردنت دیوانگی. تو برو راحت باش من تنها اینجا...
مترسک
من حتی جای اون گارسون توی کافه نیستم ، که حتما تو رو بیشتر از من دیده ، من جای اون راننده تاکسی هم نیستم که گاها بر حسب اتفاق مسیرش به مسیر تو خورده...
قسمت اول هوای بارانی آن کوچه
با ترس و عجله دیوار اتاق را می کند، عرق های سردی بر روی پیشانی او نشسته بود، هر لحظه ممکن بود...
قسمت دوم هوای بارانی آن کوچه
هوا که روشن شد در را باز کردم،قدم زدم و کنار درختی نشستم ،کسی نبود،با درخت شروع به حرف زدن کردم ،آنقدر از داستان زندگی ام گفتم که...
قسمت سوم هوای بارانی آن کوچه
انگار بعد از سالها که کور بودم چشمانم شفا پیدا کرده بود،شک نداشتم که او انسان نیست،او فرشته هم نبود ، او برای من خدا بود و من...
قسمت چهارم هوای بارانی آن کوچه
لیلی عروس زیبای من آن موجود بی نقص تمام زندگی من بود و آرامشی جز او برای من نبود...
قسمت پنجم هوای بارانی آن کوچه
من نمی توانستم حرکتی کنم و حرفی بزنم ،در اتاق حقیری مرا زندانی کرده بود و لامپی در بالای سرم روشن بود که مگس ها دور آن میچرخیدند...
قسمت ششم هوای بارانی آن کوچه
نزدیک می شدم به مرگ به زمین به خاک و هوا ابری می شد و ماه محو شد ، باران گرفت و مرا یاد هوای بارانی آن کوچه انداخت و من ...
آدم برفی
آسمون خاکستری و زمین سفید ، من هم که مشکی پوشیدم ، چه تلفیق بی رنگی! آدم برفی تو سردت نیست ؟ اگه سردت شد ...
facebook
کجا میری ؟ تو داری گم میشی و از گم شدنت خوشحالی و از کسایی راه رو میپرسی که با تو گم شدن. کجا میری؟ خودتو گول می زنی که اهمیت داری . الان خبری نیست از...
بلندترین عشق سال
یلدا خود خود تویی که طولانی ترین عذابم بود.یلدا توی ، تو که طولانی ترین سکوت بودی. یلدا کوتاه تر از ثانیه ای از انتظارم برای...
قصر خیال
لشگر نا امیدی قصر خیالم را احاطه کرده است و من در عین حال که پادشاه آنم، در سیاه چاله ی عشق با دست و پاهای زنجیر شده ضجه میزنم...
ساعت به وقت شما

آخرین مطالب سایت

آخرین بروز رسانی

آخرین متن های ارسال شده

برترین ها

بهترین نوشته ها

نفرین
انگار
مروری بر خاطرات(به تلخی قهوه شک می کنم) همراه با حذف بخش کوچکی از نوشته
تاب می خوردی
دریا غرقم کن!
تو با قطاری به وقت خود آمدی.....
مترسک
قدیس
دیوار
هر کجا باشم.....
بوسه
قسم
شاید

سال نوری
تناقض

تبلیغات

دیتا پلاس


کمی توضیح ...وقتی هیچ حالی از احوالم، حال خوشی نیست.

milad


تبلیغات

فروش اینترنتی نرم افزار
لیلی عروس زیبای من آن موجود بی نقص تمام زندگی من بود و آرامشی جز او برای من نبود...

به اتاقم برگشتم و مشغول بستن هدیه ها شدم ، تا صبح صد بار پیچیدمشان تا اینکه راضی شدم ،موقعش که شد با ذوق و شوقی که هیچ وقت نداشتم به راه افتادم ،در تاکسی کنارش نشستم و هدیه را به او دادم اما نگرفت ،دنیای من با لرزش خراب می شد اما لبخند زیبای او مانند ستون هایی آن را از خرابی نجات می داد ،نمی دانستم باید آن ستون ها را باور کنم یا آن لرزش را ، هدیه را کنارش گذاشتم و از تاکسی پیاده شدم .چه لحظه زیبایی بود ، لحظه برخورد عاشق و معشوق با عشق.لبخندش یعنی شادش کرده بودم...یعنی من لیلی را شاد کرده بودم ، یعنی من آن موجود بی نقص و زیبا با چشمان مورب و با رنگ روشن که همرنگ ابرو ها و موهایش بود را شاد کرده بودم.

چه چیزی بهتر از این میتوانست باشد؟

حافظ می گفت:

این همه شهد و شکر کز سخنم میریزد

                                            اجر صبری است کزان شاخه نباتم دادند

انگار به من می گفت که صبر داشته باش،قبول کردم.

صبر کردم تا جایی که تمام دقیقه ها التماس پایان عمرشان را از من داشتند،از لیلی خبری نبود از من هم خبری نبود.تمام کارم شده بود تماشای یک در که شاید لیلی از آن خارج شود،ساعت ها از کنار در نشستن گذشته بود،بلاخره لیلی آمد.

آنقدر غرق زیبایی بی وصفش بودم که لال مانده بودم،چیزی نگفتم یعنی نمی توانستم که بگویم.

لیلی گفت :باز که آمدی

من خیره به چشمانش بودم و چیزی در من برای بیان نبود.

من در دریایی که در چشمانش بود دست و پا می زدم و می دیدم که چطور مرا پس میزند.

یخ زبانم که آب شد گفتم :پس جواب سوالم چه شد؟

لیلی با نفرت گفت:قلبم جایی برای تو نیست ،تو آن کسی نیستی که در خیال من است.

دوباره جهان برایم تاریک شد ،شاید من در جهان تاریکم فرو رفته بودم،چشمانم ،لبم ،گوشهایم ،پاهایم،قلبم ،دستانم ،ذهنیتم مانند کودکی که یتیم شده باشد ،دوباره انتظار نوازش داشت.

لیلی مثله آن داستان برایم افسانه بود یا افسانه شده بود.

لیلی می رفت و من ساکت در جایی که باید جواب می گرفتم ،جوابم کرده بود.

تمام گذشته شوم من برایم تداعی می شد ، به خودم که آمدم شب بود ،هوا بارانی ،خم شدم و یک سنگ کوچک از زیر پایم برداشتم و زیر باران قدم زدم ،آنقدر گنگ بود که انگار هزاران دور ،دور خودم چرخیده بودم ،به اتاقم برگشتم ،کف آن افتادم و به سقف خیره شدم ،خوابم برد ،خواب دیدم که از یک بلندی درحال سقوطم،حس پروازی با سقوط و ترس از مرگ ،چند متری با برخوردم باقی مانده بود که از خواب پریدم ،باز همان اتاق،دوباره دراز کشیدم و به شنیده هایی درباره خواب های سقوط فکر کردم که می گفتند اگر کسی در خواب سقوط کند هرگز لحظه برخورد را نمی بیند ،چون واقعا خواهد مرد.

اما اعتقادی به آن نداشتم ،دوباره خوابم برد ،دوباره در رویا و خواب چیزهای عجیبی دیدم ،خواب لیلی را دیدم ،که در آن کوچه بارانی به طرف هم می رفتیم اما لیلی از کنارم گذشت و من آنقدر مایوس نا امید بودم که خنده های دیگران آزارم می داد ولی ناگهان حس کردم کسی دستم را از پشت گرفت،برگشتم و دیدم لیلی با همان خنده زیبا و آن لب کوچک ،آن صورت مثل ماه روشن به من لبخند می زد ، این لحظه آنقدر شیرین ولذت بخش بود که از خواب پریدم.

نور خورشید چشمانم را آزار می داد،گریه کردم که چرا آن رویای بی آغاز تمام شد.

روزها به تماشا کردن لیلی از دور مشغول بودم و شب ها درد دلم را با هوای بارانی آن کوچه آهسته می خواندم.

لیلی آن موجود بی وصف و خدای من ،مرا رانده بود ،مانند ابلیس تنها بودم.

قدم که می زدم در آن تاریکی در آن باران غمگین کمی از درد قلبم کم می شد.دوباره دچار تکرار زندگی بودم ،لیلی هیچ وقت تکراری نمی شد،یک شب که برای قدم زدن به نزدیکی لیلی رفته بودم یک سگ سیاه سایه به سایه با من آمد ، میترسیدم اما وجود آن تکه سنگ در دستانم مانند وجود لیلی در کنارم بود ،چشمان سرخ رنگ و تن سیاهش مرا یاد آن موجود عجیب سیاه می انداخت به خودم که آمدم آن سگ دنبالم کرده بود بی اختیار شروع به دویدن کردم گاهی پشت سرم را نگاه می کردم و مانند سایه پا به پایم می آمد،ترس وهیجان از تسخیر وجودم از این بی دفاعی من تمام اندامم را سست کرده بود ،به پشت سرم نگاه کردم با من فاصله ای نداشت ،قبل از آن که برگردم به درختی خوردم و نقش زمین شدم ،جهان می چرخید و من فقط فهمیدم که این همان درختی بود که از حرفهایم خشک شده بود و از هوش رفتم ،وارد جهان موازی و تاریکی شده بودم نه از سگ خبری بود نه هیچ چیزی که با آن ماهیت آنجا را بشناسم ،تاریکی محض بود ،فقط تاریکی ، نشستم ،مدتی گذشت احساس کردم حضورم در این مکان کمرنگ شده بود،دوباره در دنیای واقعی خودم به هوش آمدم ،نمی دانم واقعا همه آن اتفاق ها در دنیای واقعی من اتفاق می افتاد یا همه چیز یک کابوس بود،چشمانم که باز شد آن پیر مرد ترسناک با آن پالتوی خاکستری بلند با آن موهای در هم تنیده و ریش های بلند بالای سرم ایستاده بود...

من نمی توانستم حرکتی کنم و حرفی بزنم ،در اتاق حقیری مرا زندانی کرده بود و لامپی در بالای سرم روشن بود که مگس ها دور آن میچرخیدند، شاید من مرده بودم و در حال پوسیدن...

                                                                                          ادامه دارد....


 
دسته بندی: نوشته های میلاد,

نویسنده: miladبرچسب ها : هوای بارانی آن کوچه,

نظرات :


موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : feet pain در تاریخ : دوشنبه 1396/06/27 ساعت 00 و 15 دقیقه و 26 ثانیه

Hi colleagues, how is all, and what you want to say concerning this article, in my view its really awesome in support of me.

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : How do you treat a sore Achilles tendon? در تاریخ : جمعه 1396/05/13 ساعت 12 و 46 دقیقه و 19 ثانیه

Thanks for the marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.
I will make sure to bookmark your blog and will eventually come back
from now on. I want to encourage you continue your great writing, have a nice
evening!

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : http://katy5padilla1.snack.ws در تاریخ : پنجشنبه 1396/02/21 ساعت 19 و 30 دقیقه و 57 ثانیه

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it
or something. I think that you can do with a few pics
to drive the message home a little bit, but instead of that,
this is great blog. An excellent read. I will definitely be
back.

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : manicure در تاریخ : دوشنبه 1396/01/21 ساعت 18 و 07 دقیقه و 56 ثانیه

These are actually impressive ideas in about blogging.

You have touched some good factors here. Any way
keep up wrinting.

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : نشمیل در تاریخ : چهارشنبه 1392/07/10 ساعت 18 و 02 دقیقه و 05 ثانیه
موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : amirali در تاریخ : سه شنبه 1392/07/9 ساعت 20 و 28 دقیقه و 50 ثانیه

مرسی ازحضورت

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : هامون در تاریخ : دوشنبه 1392/07/8 ساعت 20 و 07 دقیقه و 18 ثانیه
موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : پرواز در تاریخ : یکشنبه 1392/07/7 ساعت 22 و 14 دقیقه و 10 ثانیه

بازهم خلق زیبایی
عالی مثه همیشه

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : YALDA در تاریخ : یکشنبه 1392/07/7 ساعت 20 و 27 دقیقه و 25 ثانیه

سلام ممنون خبرم کردین این مطلبتونم خیلی زیبا بود


موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : صبا در تاریخ : جمعه 1392/07/5 ساعت 22 و 37 دقیقه و 27 ثانیه

آی آی آپ میکنی خبر نمیدی؟
باید بگم خیلی قشنگ بود. با اجازه ت دارم واسه خودم سیوش میکنم تا کامل داشته باشمش. آخه داستان خیلی خیلی قشنگیه
milad :شرمنده
گمونم دو قسمت دیگه مونده باشه

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : tak par در تاریخ : پنجشنبه 1392/07/4 ساعت 20 و 46 دقیقه و 23 ثانیه

اپمممممممممم


موزیک جدید ارسال نظر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبلیغات

دیتا پلاس


آمار سایت

آمار کاربران
افراد آنلاین :آمار مطالب
کل مطالب :
کل نویسندگان :

آمار بازدید
بازدید امروز :
باردید دیروز :
بازدید ماه :
بازدید کلی :پیوندهای دنیای بارون

دیتا پلاس
* داستان دنباله دار *
جلوه عشق
آرزوی نسیم...
گمشده ای در مه(بنفشه خانوم)
خوش خیال کاغذی(نسترن خانوم)
love fondling(آیشین)
장근석 عشق من جانگ گیون سوک장근석(دریا خانوم)
پشت دریاها شهری است.
کولاک (آقا عباس)
پرنسس ملــــــــــودی
...*_*تقدیم به عشقم....*_*(آقا مرتضی)
رسم روزگار
·▪••● حرف دل ●••▪·
قاصدک
فانوس(پری خانوم)
دل خسته(مهناز خانوم)
زمزمه دل(آقا رضا و آقا علی)
تنها آرزویم (سعیده خانوم)
آواز بارانی عشق (نوشین خانوم )
افسوس... (سحر خانوم)
عاشقانه
عــــــاشق دیـــــوونه!(نفس خانوم)
.........
ღ♥ღاندوه تنهاییღ♥ღ
قاصدک!عشق همینجاست بمان...
حرفهای پسر خسته از زندگی
رد پای عشق ................... (هستی خانوم)
ترانه های نیمه شب.....(نسیم خانوم)
♥هر چیزی که توی این دنیا باشه...♥ (elaheو hany 2000 وzahra jOoOoOn)
دل نوشته های یک دل شکسته /سونیا
دلتــنــگتــم ......ساناز خانوم
از نفس افتاده
قلب مرده
ورود برای همه آزاد است(ستاره خانوم)
جایی برای با هم بودن
اندوه تنهایی(بهار خانوم)
gift rape
پرواز
عشق و جزا(آقا نوید)
چند دقیقه زندگی(ثنا خانوم)
همه چیز از همه جـــا
❤ عشــــــــــــــق ماندگــــار❤ (آقا احمد)
متن های زیبا
...no name...
نقطه چین تا خدا.... (آقا امیر علی )
حس تنهایی (انیس خانوم)
عـشـق مـینـویســـد(صدف خانوم)
کلبه عشق (سوگند خانوم)
دخمل دلشکسته ....(ساجده خانوم)
عشق بی سرانجام(نینا خانوم)
دُختــَر حــَــــــوا. . .(یلدا خانوم)
باران عشق (محبوبه خانوم)
دختر تنها (آناخانوم)
رویاههایی که هیچ وقت به سرانجام نمیرسد.اه خدای من (عاطفه مجتبى)
زمزمه باران(رها شایان )
تنهــ♥ـاییـ ها♥ـی یکــ♥ـ توتـ♥ـ فرنگـ♥ـــی گندیــ♥ـده
عشق 74(عاشق تنها)
دلتنگى هاى یلدا (یلدا خانوم)
بیا نباشى من هیچم
باران عشق (هستى خانوم)
سرنوشت(فریبا خانوم)
GOOD GIRL(نرگس خانوم
عاشقانه(محبوبه خانوم)
LOVETOLOVE( ati takpar)
یكى هست تو قلبم(آنیتا خانوم)
جاده خیس(سحر خانوم)
دل نوشته هاى انتظار(آقا ایمان)
ice girl (ترانه خانوم)
دل سوخته(رویا خانوم)
فرشته عاشق(بارون خانوم)
الماس شكسته(نویده خانوم)
من فقط براى تو(آرام خانوم)
انعطاف(امیر مسعود)
شیـــــــــــــــــ.طوًنیـــــــــــــــ(دخى بلا)
♥ prince of love ♥(عسل خانوم)
عشق،هوس،حقیقت(سوزان خانوم)
دفتر شعر من (فاطمه خانوم)
آرزوها (آقا افشین و پروانه خانوم)
تلخ و شیرین(پگاه خانوم)
چتری برای دو نفر(المیرا خانوم)
فریاد یك سكوت(رهگذر)
تا خدا هست باید زندگی كرد...(حدیث خانوم)
خانه دوست(ریحانه خانوم)


پیوندهای دنیای بارون2

دیتا پلاس
لباس خاکی من
دنیای کوچیک من
...GOD...
من و تنهایی و یک شمع روشن
بانوی باران(ژیلا خانوم)
فرشته دیوانه
قاصدک وباد
هرآنچه تا به حال می خاستی
محمد (یاس)
مطالب عاشقانه˙·٠•●♥ HATE L❤VE♥●•٠·˙
ღ ســــــــــه خواهــــــــــــر...ღ
کلبه بارانی(غزل خانوم)
رویاهای شاد من (حدیث خانوم)
سیب تلخ (نفیسه خانوم)
❤❤دنیا ی عشق و عاشقی❤❤
امپراطوری عاشقان
آسمان بی ستاره
autumn****(مهسا خانوم)
آرامش دل بارانی من(باران خانوم)
lovely(آقا سجاد)
تلق تولوق(آرام خانوم)
همه چیز از همه جا(صبا خانوم)
دخی شیطونی بلا(ساحل خانوم)
❤به بهـــارم نرسـیدی به خزانـم بنگر❤(گیتی خانوم)
باران عشق.....(الناز خانوم)
عشق بی انتها
مردی و مردانگی افسانه شد
☆*¨`*☆ انسان وزمین ☆*¨`*☆
دنیای کوچک بهروز
عاشقانه 92(امین-هلیا)
گل بانو
˙·٠•●♥حرفهای دل من♥●•٠·˙(آقا هادی)
♥ برای همیشه ♥ (آقا امیر علی)
عـاشقــانـــہ & عـارفــانـــہ(شادی خانوم)
دختری از گل آور(بهاره خانوم)
شیطونكـ
به چه میخندی؟(آقا هامون)
♥ زندگی من♥(صفورا خانوم)
همش یه مشت بازیه...
⋆ ستاره در سکوت... ⋆(سهیلا خانوم)
خلوتگاه همیشگى من
فرشته ای سیاه پوش
"مرد تنهایی ! "
ترنم واژه ها(بیاتو همه چی هست از عکس تا داستان و...)(طاهره خانوم)
2s E T D @r@ M
del shekasteh(فرزانه خانوم)
SALAR
سفید پررنگ
اسیر یک اشتباه...(مهسا خانوم)
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم(لیلی خانوم)
♥ღ♥دلتنگی..♥ღ♥(فائزه خانوم)
پـــــــــاتـــــوقـــــــ من و مــــــا(سمیرا خانوم)
♫♥عاشقانه ها♥♫∫( نازنین خانوم)
سقوط(وفا خانوم)
♫♪اینجا دلتنگی بیداد میکند♫♪(رویا خانوم)
asheghaneha (ملیکا خانوم)
♥ღ♥گلایه های یه دختر♥ღ♥
نوشته های شخصی خودم(آقا مجتبی)
چند پلکی با من باش...(سمیرا خانوم)
بیاخدا اینجا کنار من بنشین...(آیلار خانوم)
دخترانه
✿از شیر خرس تا تخم خروس✿(سارا خانوم)
برو بچ فرزانه ی کرموووووووووووووووون(کیمیا خانوم)
ღღب دلتنگی هایم دست نزنღღ(بهار خانوم)
مَـــرگـــ بَــر زِنـدگیــــ(آقا علیرضا)
عاشقانه ها (آقا محمد)
❤❤وبلاگ سیگنال چت ❤❤
من از شب تاریکترم (آقا معراج)
•.❤ مهم دوست داشتنه ❤.•(سیما خانوم)
✿دفترچه صورتی✿(سپیده خانوم)
شاپرک تنها (آیدا خانوم)
اتاقی برای فکر(فاطیما خانوم)
من و تو اسپورت(آقا علی)CopyRight © 2012 - 2015mylife73 Group , All Rights Reserved