تبلیغات
دنیاى بارون - هوای بارانی آن کوچه (قسمت دوم)
انگار
بخدا من از آسمون گله دارم ، که چرا بارون رو ندیدم ، تو چرا از کاخ جنونم فرار کردی که من عشق رو ندیدم ، تو همون حس عجیبی توی قلبم ، تو همون...
خوش حال باش
خوش حال باش تو انتخاب شدی که عاشقت باشم ، تو انتخاب شدی که زندگیم رو بسوزونم ، آخه بی احساس یعنی من...
آرزوهایی که آرزو شد
کاش یه روزی و یه جایی رو برای عشق خالی گذاشت ، همون جایی و روزی که از تمام هست و نیست زمین خسته باشی. یعنی میشه یروزی وقتی خسته شدم تو...
تاب میخوردی
بارون میبارید و ابر های خاکستری آسمون رو گرفته بودند اما باریکه ی نوری از خورشید از ابرها گذشته بود و تو روی تابی که به درخت کهن سالی آویزون بود نشسته بودی و تاب میخوروی ...
گریه هایم آغوش می خواهد
واژه ای پر از درد به نام عشق ، عشقی پر از کابوس و بی انتها ، گریه هایم آغوش میخواهند ، فراموش کردنت دیوانگی. تو برو راحت باش من تنها اینجا...
مترسک
من حتی جای اون گارسون توی کافه نیستم ، که حتما تو رو بیشتر از من دیده ، من جای اون راننده تاکسی هم نیستم که گاها بر حسب اتفاق مسیرش به مسیر تو خورده...
قسمت اول هوای بارانی آن کوچه
با ترس و عجله دیوار اتاق را می کند، عرق های سردی بر روی پیشانی او نشسته بود، هر لحظه ممکن بود...
قسمت دوم هوای بارانی آن کوچه
هوا که روشن شد در را باز کردم،قدم زدم و کنار درختی نشستم ،کسی نبود،با درخت شروع به حرف زدن کردم ،آنقدر از داستان زندگی ام گفتم که...
قسمت سوم هوای بارانی آن کوچه
انگار بعد از سالها که کور بودم چشمانم شفا پیدا کرده بود،شک نداشتم که او انسان نیست،او فرشته هم نبود ، او برای من خدا بود و من...
قسمت چهارم هوای بارانی آن کوچه
لیلی عروس زیبای من آن موجود بی نقص تمام زندگی من بود و آرامشی جز او برای من نبود...
قسمت پنجم هوای بارانی آن کوچه
من نمی توانستم حرکتی کنم و حرفی بزنم ،در اتاق حقیری مرا زندانی کرده بود و لامپی در بالای سرم روشن بود که مگس ها دور آن میچرخیدند...
قسمت ششم هوای بارانی آن کوچه
نزدیک می شدم به مرگ به زمین به خاک و هوا ابری می شد و ماه محو شد ، باران گرفت و مرا یاد هوای بارانی آن کوچه انداخت و من ...
آدم برفی
آسمون خاکستری و زمین سفید ، من هم که مشکی پوشیدم ، چه تلفیق بی رنگی! آدم برفی تو سردت نیست ؟ اگه سردت شد ...
facebook
کجا میری ؟ تو داری گم میشی و از گم شدنت خوشحالی و از کسایی راه رو میپرسی که با تو گم شدن. کجا میری؟ خودتو گول می زنی که اهمیت داری . الان خبری نیست از...
بلندترین عشق سال
یلدا خود خود تویی که طولانی ترین عذابم بود.یلدا توی ، تو که طولانی ترین سکوت بودی. یلدا کوتاه تر از ثانیه ای از انتظارم برای...
قصر خیال
لشگر نا امیدی قصر خیالم را احاطه کرده است و من در عین حال که پادشاه آنم، در سیاه چاله ی عشق با دست و پاهای زنجیر شده ضجه میزنم...
ساعت به وقت شما

آخرین مطالب سایت

آخرین بروز رسانی

آخرین متن های ارسال شده

برترین ها

بهترین نوشته ها

نفرین
انگار
مروری بر خاطرات(به تلخی قهوه شک می کنم) همراه با حذف بخش کوچکی از نوشته
تاب می خوردی
دریا غرقم کن!
تو با قطاری به وقت خود آمدی.....
مترسک
قدیس
دیوار
هر کجا باشم.....
بوسه
قسم
شاید

سال نوری
تناقض

تبلیغات

دیتا پلاس


کمی توضیح ...وقتی هیچ حالی از احوالم، حال خوشی نیست.

milad


تبلیغات

فروش اینترنتی نرم افزار                                                                                    هوا که روشن شد در را باز کردم،قدم زدم و کنار درختی نشستم ،کسی نبود،با درخت شروع به حرف زدن کردم ،آنقدر از داستان زندگی ام گفتم که وقتی به درخت نگاه کردم،با چشمانم زرد و خشک شدن برگهایش را دیدم،درخت مرده بود...

مرگ درخت به من فهماند که این دردها را در صندوقچه ای بندازم و درش را قفل کنم و کلیدش را در چاه بایندازم و دفنش کنم، همین کار را کردم ، هیچ وقت با کسی درد و دل نکردم ، از کنار قبری که برای آن رازها ساخته بودم بلند شدم،رفتم به همان اتاق دوست داشتنی من که از هیچ چیزبه اندازه ی این اتاق متنفر نبودم...

زندان روحم شده بود و من تبعیدی آن بودم ،روزهای بارانی به تاریکی شبهای بی مهتاب بود ، شاید هم شبهای مهتابی بی ستاره، درست نمی دانم انقدر درگیر ابهام بودم که هیچ چیز معنا نداشت، تصمیم گرفتم که از این زندان فرار کنم...

روحم دنبال چیزی فراتر از این دنیا می گشت اما هرگز نمی توانست به جسمم بفهماند که چه می خواهد ، شایدهمین سردر گمی بود که تمام زندگی را بی معنا می کرد ، آزاد که شدم دنبالش گشتم ، دنبال معنای حرفهایی که روحم می زد،اما نمی فهمیدم ،در میان شلوغی قدم می زدم ،معنای قدم زدن را نمی دانستم ،معنای دیدن ، معنای شنیدن ،معنای هر حسی که داشتم، جهانم مانند جهان یک انسان کر و لال بود که در اثر اتفاقی کور هم شده بود و دنیا را با ذهن محدودش می ساخت...

دنبال این جواب ها و معنا می گشتم اما هیچ چیز جوابی برای این سوال های بی معنا نبود و هر چه می گذشت بر تعداد سوال ها افزوده می شد ، ایکه چرا اطرافیانم خندیدن را تجربه کردند ومن بعد از دفن صندوقچه فقط یاد گرفته بودم که خندیدن را تقلید کنم، صندوقچه ای پر از سوالات بی معنا.

مرگ آرزویم شده بود ،گاهی به وجود خدا هم شک می کردم و همیشه آرزو می کردم مرگ آخر این جاده ی بی برگشت باشد ...

دوباره به اتاقم برگشتم ، جایی که زندانی بودم ، آنقدر بی هنر بودم ،که از زندگی حوصله ام سر رفته بود ،تنها تفریحم اینترنت بود ،چیزی که برای همه نهایتی نداشت اما برای من کم آورده بود ،شاید فقط 6 ماه اول سرگرمم کرد بعدها آنقدر تکراری شد که از آن فرار کردم و بروی کف اتاق می افتادم و به سقف خیره می شدم ، گاهی برای تنوع هم که شده بود از پنجره به آسمان خاکستری رنگ نگاه می کردم.

شب که شد از تنهایی برای ساعتی بیرون آمدم ،شب با مهربانی حرفهایم را گوش می کرد،او که از خیالم میرفت ، به آن اتفاق شوم فکر میکردم که نمی دانستم خواب بوده یا واقعیت ،و جوابی برای آن قتل بی دلیل پیدا نمی کردم.احساساتم که ته می کشید خوابم می برد ، صبح می شد از اتاق بیرون می زدم ، دلم طاقت نداشت ،صندوقچه را در آوردم ، قفلش را شکستم ، نشستم کنارش ،کسی نبود فقط یک گربه سیاه رد می شد که با دیدنم ایستاد و به من خیره شد ، من هم از دردهایم گفتم ، از آن سوال های بی معنا ، سرم را پایین انداختم همین که حرف میزدم به مورچه ها نگاه می کردم از حرف زدن که خسته شدم سرم را بلند کردم ،تمام موهای تن گربه سفید شده بود ،در این زمان کوتاه انقدر پیر شده بود که انگار یک قرن گذشته بود...

ناراحت شدم ، صندوقچه را به آتش کشیدم ،دودش به هوا میرفت به آسمان که نگاه کردم آن موجود سیاه با دود در آسمان نقاشی شده بود ، ترسیدم فرار کردم ، آنقدر سریع دور میشدم که انگار مرگ دنبالم بود ،به پشت سر که نگاه کردم دیدم که آن سوال های بی معنا هنوز دنبالم هستند،دستانم می لرزید ، بریده بودم ، روی خاک نشستم ، سوال ها احاطه ام کردند.

دوباره به اتاقم برگشتم ، در را قفل کردم و کف اتاق دراز کشیدم و به سقف خیره شدم ، از این تکرار حالم بهم می خورد ،تصمیم به گوش کردن موسیقی گرفتم ، آنقدر آرامم کرد که احساس کردم معنای شنیدن را فهمیده ام ، برای لحظاتی روحم را فراموش کردم اما موسیقی هم تکرار شد ، سرم آنقدر درد گرفت که آرزوی مرگ داشتم.احساس خواب کردم ، خوابم که برد دنیای جدیدی انگار شکل گرفت، دنیایی که معنایی نداشت، بی معناتر از دنیایی بود که در آن زندگی می کردم نمی دانم خوابیده بودم یا به اغما رفته بودم ،این تاریکی خیال رفتن نداشت ،شاید من مرده بودم...

از خواب که بیدار شدم نمی دانم چند روز بود که خواب بودم ،اما باز همان زندان را دیدم که اسیرش بودم و همان موجود سیاه به خاطرم آمد...

از اتاق بیرون رفتم دوباره دنبال جواب گشتم ،در میان شلوغی کسی را دیدم که انگار جواب تمام این سوال ها بود ،حالا معنای دیدن را فهمیده بودم،زندگی از آن لحظه برایم تغییر کرد و من محو لذت دیدن شدم ، انگار بعد از سالها که کور بودم چشمانم شفا پیدا کرده بود....
                                                                 ادامه دارد...                                   

 
دسته بندی: نوشته های میلاد,

نویسنده: miladبرچسب ها : هوای بارانی آن کوچه,

نظرات :


موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : Foot Problems در تاریخ : دوشنبه 1396/05/16 ساعت 20 و 04 دقیقه و 24 ثانیه

Having read this I thought it was really informative.
I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together.
I once again find myself personally spending a lot of
time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : Do you get taller when you stretch? در تاریخ : دوشنبه 1396/05/16 ساعت 03 و 13 دقیقه و 35 ثانیه

Hey! I'm at work browsing your blog from my new apple
iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
Keep up the excellent work!

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : https://vaniadukeman.wordpress.com در تاریخ : سه شنبه 1396/04/6 ساعت 09 و 01 دقیقه و 14 ثانیه

Hi! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really appreciate your
content. Please let me know. Many thanks

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : BHW در تاریخ : چهارشنبه 1396/01/23 ساعت 17 و 04 دقیقه و 58 ثانیه

This article offers clear idea in favor of the new viewers of
blogging, that actually how to do blogging.

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : manicure در تاریخ : سه شنبه 1396/01/22 ساعت 05 و 18 دقیقه و 10 ثانیه

I was recommended this web site via my cousin. I am not positive whether this post is written by him as no one else recognise such targeted about my trouble.

You're wonderful! Thank you!

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : manicure در تاریخ : پنجشنبه 1396/01/10 ساعت 16 و 33 دقیقه و 51 ثانیه

Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a
new project in a community in the same niche.
Your blog provided us useful information to work on. You have done a marvellous
job!

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : لیدی گاگا در تاریخ : جمعه 1392/07/5 ساعت 14 و 27 دقیقه و 10 ثانیه

خیلی باحالی جیگرم.بامن دوست میشی؟
milad :جان؟؟؟؟؟؟؟

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : نسیم در تاریخ : پنجشنبه 1392/07/4 ساعت 19 و 36 دقیقه و 48 ثانیه

اینا سرگذشت کیه اگر سرگذشت نیست بگو از کجا اومده؟
واقعا دلم میخواد بفهمم ممنون میشم اگر به سوالم جواب بدی
milad :بر مبنای زندگی منه
اما یکم تخیلم توشه

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : صبا در تاریخ : چهارشنبه 1392/06/27 ساعت 14 و 46 دقیقه و 28 ثانیه

آپمممم و مـنـتـظـر حـضـور گـرمـتـونــ ...

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : پــری در تاریخ : سه شنبه 1392/06/26 ساعت 22 و 30 دقیقه و 57 ثانیه

خیلی خوب بودخیلی خوب بود

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : قاصدک در تاریخ : سه شنبه 1392/06/26 ساعت 20 و 41 دقیقه و 42 ثانیه

سلام
ممنون که دعوت کردین بعد مدتها
خیلی زیبا بود
milad :خواهش

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : nastaran در تاریخ : سه شنبه 1392/06/26 ساعت 20 و 29 دقیقه و 08 ثانیه

salaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam kheyli khub bud
afariiiin

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : نیاز در تاریخ : سه شنبه 1392/06/26 ساعت 18 و 26 دقیقه و 07 ثانیه

اگه ممکنه فونت و رنگشو تغییر بدین چون متن داستانی و طولانیه چشمو خسته میکنه

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : غزل در تاریخ : سه شنبه 1392/06/26 ساعت 12 و 34 دقیقه و 38 ثانیه

وای خیلی بدی این دفعه دیگه قهر میشم

چون منو خبر نکردی واقعا که اقا ..

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : ژیلا در تاریخ : دوشنبه 1392/06/25 ساعت 20 و 38 دقیقه و 35 ثانیه

سلااااااام
عیدتون مبارک.
با یه پست خوشگل آپم.بدو بیا

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : بنفش در تاریخ : جمعه 1392/06/22 ساعت 23 و 57 دقیقه و 12 ثانیهموزیک جدید نظر ثبت شده توسط : نیاز در تاریخ : جمعه 1392/06/22 ساعت 20 و 20 دقیقه و 33 ثانیه

سلام وب زیبایی دارین به منم سر بزنید نظرم بدین اگه دوس داشتین تبادل لینک کنیم

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : بهاره در تاریخ : جمعه 1392/06/22 ساعت 16 و 30 دقیقه و 45 ثانیه

چرا دو ساله از اومدن پاییز خوش حالین؟؟
این فصل منو افسرده میکنه
دلگیره!


ممنون که سر زدید و نظر گذاشتید
milad :یه رازه

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : بهاره در تاریخ : جمعه 1392/06/22 ساعت 00 و 57 دقیقه و 11 ثانیه

عالی بود لذت بردم
اپم بهم سر بزن

موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : nastaran در تاریخ : جمعه 1392/06/22 ساعت 00 و 13 دقیقه و 59 ثانیه


موزیک جدید نظر ثبت شده توسط : صبا در تاریخ : پنجشنبه 1392/06/21 ساعت 20 و 44 دقیقه و 30 ثانیه

سلام.
بسیار بسیار عالی، مثل همیشه. ممنون که اینبار بیشتر از قبل بود
و ممنون از اینکه بهم سر میزنی
milad :خواهش


موزیک جدید ارسال نظر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

تبلیغات

دیتا پلاس


آمار سایت

آمار کاربران
افراد آنلاین :آمار مطالب
کل مطالب :
کل نویسندگان :

آمار بازدید
بازدید امروز :
باردید دیروز :
بازدید ماه :
بازدید کلی :پیوندهای دنیای بارون

دیتا پلاس
* داستان دنباله دار *
جلوه عشق
آرزوی نسیم...
گمشده ای در مه(بنفشه خانوم)
خوش خیال کاغذی(نسترن خانوم)
love fondling(آیشین)
장근석 عشق من جانگ گیون سوک장근석(دریا خانوم)
پشت دریاها شهری است.
کولاک (آقا عباس)
پرنسس ملــــــــــودی
...*_*تقدیم به عشقم....*_*(آقا مرتضی)
رسم روزگار
·▪••● حرف دل ●••▪·
قاصدک
فانوس(پری خانوم)
دل خسته(مهناز خانوم)
زمزمه دل(آقا رضا و آقا علی)
تنها آرزویم (سعیده خانوم)
آواز بارانی عشق (نوشین خانوم )
افسوس... (سحر خانوم)
عاشقانه
عــــــاشق دیـــــوونه!(نفس خانوم)
.........
ღ♥ღاندوه تنهاییღ♥ღ
قاصدک!عشق همینجاست بمان...
حرفهای پسر خسته از زندگی
رد پای عشق ................... (هستی خانوم)
ترانه های نیمه شب.....(نسیم خانوم)
♥هر چیزی که توی این دنیا باشه...♥ (elaheو hany 2000 وzahra jOoOoOn)
دل نوشته های یک دل شکسته /سونیا
دلتــنــگتــم ......ساناز خانوم
از نفس افتاده
قلب مرده
ورود برای همه آزاد است(ستاره خانوم)
جایی برای با هم بودن
اندوه تنهایی(بهار خانوم)
gift rape
پرواز
عشق و جزا(آقا نوید)
چند دقیقه زندگی(ثنا خانوم)
همه چیز از همه جـــا
❤ عشــــــــــــــق ماندگــــار❤ (آقا احمد)
متن های زیبا
...no name...
نقطه چین تا خدا.... (آقا امیر علی )
حس تنهایی (انیس خانوم)
عـشـق مـینـویســـد(صدف خانوم)
کلبه عشق (سوگند خانوم)
دخمل دلشکسته ....(ساجده خانوم)
عشق بی سرانجام(نینا خانوم)
دُختــَر حــَــــــوا. . .(یلدا خانوم)
باران عشق (محبوبه خانوم)
دختر تنها (آناخانوم)
رویاههایی که هیچ وقت به سرانجام نمیرسد.اه خدای من (عاطفه مجتبى)
زمزمه باران(رها شایان )
تنهــ♥ـاییـ ها♥ـی یکــ♥ـ توتـ♥ـ فرنگـ♥ـــی گندیــ♥ـده
عشق 74(عاشق تنها)
دلتنگى هاى یلدا (یلدا خانوم)
بیا نباشى من هیچم
باران عشق (هستى خانوم)
سرنوشت(فریبا خانوم)
GOOD GIRL(نرگس خانوم
عاشقانه(محبوبه خانوم)
LOVETOLOVE( ati takpar)
یكى هست تو قلبم(آنیتا خانوم)
جاده خیس(سحر خانوم)
دل نوشته هاى انتظار(آقا ایمان)
ice girl (ترانه خانوم)
دل سوخته(رویا خانوم)
فرشته عاشق(بارون خانوم)
الماس شكسته(نویده خانوم)
من فقط براى تو(آرام خانوم)
انعطاف(امیر مسعود)
شیـــــــــــــــــ.طوًنیـــــــــــــــ(دخى بلا)
♥ prince of love ♥(عسل خانوم)
عشق،هوس،حقیقت(سوزان خانوم)
دفتر شعر من (فاطمه خانوم)
آرزوها (آقا افشین و پروانه خانوم)
تلخ و شیرین(پگاه خانوم)
چتری برای دو نفر(المیرا خانوم)
فریاد یك سكوت(رهگذر)
تا خدا هست باید زندگی كرد...(حدیث خانوم)
خانه دوست(ریحانه خانوم)


پیوندهای دنیای بارون2

دیتا پلاس
لباس خاکی من
دنیای کوچیک من
...GOD...
من و تنهایی و یک شمع روشن
بانوی باران(ژیلا خانوم)
فرشته دیوانه
قاصدک وباد
هرآنچه تا به حال می خاستی
محمد (یاس)
مطالب عاشقانه˙·٠•●♥ HATE L❤VE♥●•٠·˙
ღ ســــــــــه خواهــــــــــــر...ღ
کلبه بارانی(غزل خانوم)
رویاهای شاد من (حدیث خانوم)
سیب تلخ (نفیسه خانوم)
❤❤دنیا ی عشق و عاشقی❤❤
امپراطوری عاشقان
آسمان بی ستاره
autumn****(مهسا خانوم)
آرامش دل بارانی من(باران خانوم)
lovely(آقا سجاد)
تلق تولوق(آرام خانوم)
همه چیز از همه جا(صبا خانوم)
دخی شیطونی بلا(ساحل خانوم)
❤به بهـــارم نرسـیدی به خزانـم بنگر❤(گیتی خانوم)
باران عشق.....(الناز خانوم)
عشق بی انتها
مردی و مردانگی افسانه شد
☆*¨`*☆ انسان وزمین ☆*¨`*☆
دنیای کوچک بهروز
عاشقانه 92(امین-هلیا)
گل بانو
˙·٠•●♥حرفهای دل من♥●•٠·˙(آقا هادی)
♥ برای همیشه ♥ (آقا امیر علی)
عـاشقــانـــہ & عـارفــانـــہ(شادی خانوم)
دختری از گل آور(بهاره خانوم)
شیطونكـ
به چه میخندی؟(آقا هامون)
♥ زندگی من♥(صفورا خانوم)
همش یه مشت بازیه...
⋆ ستاره در سکوت... ⋆(سهیلا خانوم)
خلوتگاه همیشگى من
فرشته ای سیاه پوش
"مرد تنهایی ! "
ترنم واژه ها(بیاتو همه چی هست از عکس تا داستان و...)(طاهره خانوم)
2s E T D @r@ M
del shekasteh(فرزانه خانوم)
SALAR
سفید پررنگ
اسیر یک اشتباه...(مهسا خانوم)
تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم(لیلی خانوم)
♥ღ♥دلتنگی..♥ღ♥(فائزه خانوم)
پـــــــــاتـــــوقـــــــ من و مــــــا(سمیرا خانوم)
♫♥عاشقانه ها♥♫∫( نازنین خانوم)
سقوط(وفا خانوم)
♫♪اینجا دلتنگی بیداد میکند♫♪(رویا خانوم)
asheghaneha (ملیکا خانوم)
♥ღ♥گلایه های یه دختر♥ღ♥
نوشته های شخصی خودم(آقا مجتبی)
چند پلکی با من باش...(سمیرا خانوم)
بیاخدا اینجا کنار من بنشین...(آیلار خانوم)
دخترانه
✿از شیر خرس تا تخم خروس✿(سارا خانوم)
برو بچ فرزانه ی کرموووووووووووووووون(کیمیا خانوم)
ღღب دلتنگی هایم دست نزنღღ(بهار خانوم)
مَـــرگـــ بَــر زِنـدگیــــ(آقا علیرضا)
عاشقانه ها (آقا محمد)
❤❤وبلاگ سیگنال چت ❤❤
من از شب تاریکترم (آقا معراج)
•.❤ مهم دوست داشتنه ❤.•(سیما خانوم)
✿دفترچه صورتی✿(سپیده خانوم)
شاپرک تنها (آیدا خانوم)
اتاقی برای فکر(فاطیما خانوم)
من و تو اسپورت(آقا علی)CopyRight © 2012 - 2015mylife73 Group , All Rights Reserved